Kroonisten sairauksien homeopaattinen hoito ja kuntoutus

Kroonisesti sairaiden eläintemme tuloksekas hoito ja kuntoutus vaatii usein pitkällisen homeopaattisen hoidon ja useamman eri alan taitajan rinnakkaista työpanosta. Jokaisella terapeutilla on oma arvokas antinsa omalta erikoisosaamisen alaltaan hoidon eri vaiheissa. Hoimeopaattisen hoidon onnistumiseksi on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että hoitava eläinhomeopaatti on tietoinen eri terapeuttien antamista suosituksista ja mahdollisista lääkityksistä. Tämä koskee myös hoitoprosessin keskellä itsenäisesti tai jonkun muun suosituksesta annettuja homeopaattisia lääkeaineita.

Olet täällä